Bize mail atabilirsiniz: bilgi@hikmetvakfi.com
Bizi arayabilirsiniz: 0 212 531 02 14 / 17
BAĞIŞ YAP
adsiz

Minhac ilim akademisi başlıyor!

Minhâc İlim Akademisi, Hikmet Eğitim ve Kültür Vakfı’nın eğitim projelerinden biridir. Bu program, farklı fakülte ve bölümlerde lisans ve lisansüstü eğitimi görmekte olan kız öğrencilere yönelik, millî ve manevî değerleri ihtiva eden, ilmî ve ahlâkî farkındalıkla birlikte ferdî ve toplumsal faydayı esas alan bir bilgi birikimi sunmaktadır. Bu gaye ile eğitim programı üç noktaya odaklanmaktadır:

(i) İlmî altyapıya sahip bireyler yetiştirmek üzere, üniver- site öğrencileri arasından seçilen katılımcılara Temel İslâmî İlimler ile Sosyal ve Beşerî İlimler alanında nitelikli bir eğitim desteği,

(ii) Akademik kaliteyi hedefleyen akademik danışmanlık birimiyle katılımcılara rehberlik,

(iii) Topluma fikrî ve kültürel katkı sağlayacak etkinlik ve projelerin oluşumuna altyapı oluşturmak üzere, katılım- cıların hitabet, tarih, gezi, tiyatro gibi sanatsal eğitimlerle desteklenmeleri veya ilgili eğitimlere yönlendirilmeleri.

AKADEMİNİN SÜRESİ

Program 2 yıllık zorunlu bir eğitim süreci olan Kademeli Eğitimi kapsamaktadır. 2 yılı başarı ile tamamlayan katılımcılara, ek olarak 2 yıllık ihtisas programı sunul- maktadır. İhtisas Eğitimi akademik danışmanlık, araştır- ma teknikleri, makale yazımı, dil eğitimi veya desteği, sanat ve kültür konularında akademik kurulun belirlediği şekilde düzenlenmekte; katılımcıların talep ve yeterli- liklerine göre değişiklik arz etmektedir.

thumbnail_minhac

Başvuru için aşağıdaki linki kullanabilir veya başvurular sekmesinden başvurunuzu yapabilirsiniz.

MİNHAC İLİM AKADEMİSİ BAŞVURUSU